Pas verschenen; Non-fictie

A. van Schaik: Malang - Beeld van een stad. Asia Maior, 160 blz., ƒ 69,50

Na Boven Indië, Batavia, Soerabaja, Semarang en Bandoeng is nu deel 6 verschenen in de Indische Steden-reeks van Asia Maior. Rijk geïllustreerd met foto's van Toko Oen, sociëteit Concordia, hotel Splendid en nog veel meer.