Pas verschenen; Non-fictie

Wendy James e.a. (red.): Juan Maria Schuver's Travels in North East Africa, 1880-1883. Hakluyt Society, Londen, 392 blz. ƒ 103,-

Ondanks zijn exotische naam was Schuver een Nederlander, zoon uit een rijke zakenfamilie, rusteloos reiziger en correspondent van het Algemeen Handelsblad in Spanje en het Midden-Oosten. Hij volgde de Blauwe Nijl naar het binnenland van de Soedan en Abessinië. In 1883 werd hij daar vermoord.

Van zijn uitvoerige geschriften was maar weinig uitgegeven. Min of meer door toeval kwamen kwamen zijn originele handschriften weer boven water, die in de serie van de Hakluyt Society nu voorbeeldig zijn uitgegeven.