Pas verschenen; Non-fictie

J. van Herwaarden; Geschiedenis van Dordrecht tot 1572. Gemeentearchief Dordrecht/Verloren, 416 blz. ƒ 85,-

Eerste deel van een serie van drie over de stad die in de dertiende eeuw uitgroeide tot de belangrijkste stad van Holland. Vier auteurs belichten respectievelijk de sociaal-economische, de politieke, de kerkelijke, en juridische geschiedenis tot het jaar 1572 toen de eerste Hollandse Statenvergadering in Dordrecht plaats vond.