Pas verschenen; Non-fictie

M. van Hattum: Jan Fredrik Helmers (1767-1813). Leven en werk van een Amsterdamse wereldburger. Schiphouwer en Brinkman, 506 blz. ƒ 127,50

Kloek boek over een vergeten Nederlandse dichter, ooit een 'nationale figuur', die vergeleken werd met Horatius en Shakespeare. Grote aandacht voor zijn dichtwerken en de receptie daarvan.