Pas verschenen; Non-fictie

B.J. Asscher: Rechters vragen niet om eerbied. Meulenhoff, 126 blz. ƒ 29,90

Keuze uit de eerder in NRC Handelsblad gepubliceerde artikelen en verhalen van oud-rechtbank-president B.J. Asscher.