Paarse instemming met huursubsidie

DEN HAAG, 8 NOV. De coalitiefracties PvdA, VVD en D66 vellen een positief oordeel over de nieuwe huursubsidieplannen van staatssecretaris Tommel (Volkshuisvesting). Met het wetsvoorstel van Tommel gaan vrijwel alle huishoudens die huursubsidie ontvangen er volgend jaar op vooruit. Het totale budget voor de subsidie stijgt tot en met 2000 van 2,19 miljard tot ongeveer drie miljard.

Daartegenover staat een aanzienlijk lagere zogenoemde vermogenstoets: alleenstaande huurders die een kapitaal van 38.000 of meer en meerpersoonshuishoudens met een vermogen van 56.000 of meer krijgen geen huursubsidie meer. Nu zijn die bedragen respectievelijk 80.000 gulden en 160.000 voor gehuwden. Het onderscheid tussen gehuwden en samenwonenden komt in de nieuwe wet te vervallen. De aanpassing betekent dat ongeveer 100.000 mensen het recht op huursubsidie verliezen.

De VVD'er Hofstra is niet gelukkig met deze aanpassing. “Ik vrees dat ouderen de dupe zijn als ze wat geld hebben gespaard voor hun oude dag.” Ook het CDA is niet tevreden met de nieuwe vermogensgrenzen. Zij stellen voor om dezelfde norm te hanteren die geldt voor mensen met een bijstandsuitkering die een huis bezitten, 60.000 gulden. CDA en VVD zullen staatsscretaris Tommel bij de behandeling van de nieuwe huursubsidiewet aanspreken op de nieuwe vermogensgrenzen.