Overleg Duitse metaal in het slop

KARLSRUHE, 8 NOV. De vakbond IG Metall en de werkgevers in de Duitse metaal hebben elkaar nog steeds niet kunnen vinden in het conflict over het ziektegeld. Vannacht mislukte regionaal overleg in Baden-Württemberg. Eerder mislukte centraal overleg. De regionale besprekingen werden cruciaal geacht, omdat eventuele overeenstemming had kunnen leiden tot een algemeen akkoord.

Er komt nu een bemiddelingscommissie die moet bepalen of de cao blijft gelden of dat de metaalbedrijven zich gaan houden aan de nieuwe wet op het ziektegeld. Die wet bepaalt dat bij ziekte maar 80 procent van het loon wordt doorbetaald. (DPA)