Materieel van Duitse leger is in deplorabele staat

BONN, 8 NOV. Het Duitse leger kampt met zulk gebrekkig materieel dat het nog maar gedeeltelijk inzetbaar is. Motoren en versnellingsbakken van gevechtstanks worden nauwelijks onderhouden, zodat slechts de helft van de voertuigen te gebruiken is. De situatie is dit jaar dusdanig verslechterd dat de opleiding van militairen gevaar loopt.

Dit schrijft de afdeling begroting van het ministerie van Defensie aan de begrotingscommissie van de Bondsdag.

Het ministerie van Defensie heeft grote geldzorgen. Rekeningen kunnen niet worden betaald en stapelen zich op in de Hardthöhe aan de rand van Bonn waar het departement van minister Volker Rühe gelegen is.

CDU-minister Rühe heeft dringend geld nodig, maar dreigt bij de komende bezuinigingsronde opnieuw te moeten inleveren. Vandaag worden nieuwe belastingcijfers bekendgemaakt.

Verwacht wordt dat de staat ten minste drie miljard minder incasseert. CSU-minister van Financiën, Theo Waigel, liet vorige week al weten dat geen enkel departement aan nieuwe bezuinigingen kan ontkomen.

Gisteren rekende Rühe voor dat hij twee miljard mark tekortkomt. Alleen voor de deelname van de Bundeswehr aan de vredesoperatie IFOR op de Balkan komt hij dit jaar al 300 miljoen mark tekort.

Ook moet een begin worden gemaakt met vervolgoperaties van de IFOR-troepen (IFOR II) in Bosnië-Herzegovina, waarmee nog eens 400 miljoen mark is gemoeid. Over deze nieuwe inzet van troepen in 1997, waarvan Rühe een warm voorstander is, zal de Bondsdag midden december een beslissing nemen.

Secretaris-generaal van de NAVO, Solana, die deze week in Bonn was, zei te hopen dat Duitsland ook aan IFOR II zal deelnemen. Volgens Rühe zou de voorbereiding en opleiding van Duitse soldaten voor deze operatie nog in november moeten beginnen, om ze in februari te kunnen inzetten.

De voorbereiding van het gevechtsvliegtuig Eurofighter 2000, waaraan verscheidene Westeuropese landen werken, vergt komend jaar nog eens 392 miljoen mark. Een bedrag dat het ministerie wegens eerdere bezuinigingen niet meer beschikbaar heeft, zei Rühe.

Pagina 5: Bundeswehr valt uiteen in luxe- en resttroepen

Voor 4.700 defensiesystemen heeft de Bundeswehr geen vervangingsonderdelen meer. Het komend jaar moeten bovendien de besturing en remmen van zevenduizend legertrucks worden nagekeken. De helft hiervan is nu al onbruikbaar, aldus de afdeling begroting van de Hardthöhe. Als niets aan de knelpunten wordt gedaan zal de inzetbaarheid van het materieel verder afnemen. Vooral de situatie bij de gevechtspantsers wordt slecht genoemd. Elke tweede Leopardtank rolt niet meer op kettingen met een functionerende aandrijving.

Defensiespecialisten van het parlement beklagen zich al langer over de desolate staat van het materieel. De Bundeswehr valt steeds meer uiteen in 'luxe'-troepen en een 'restleger' dat “met schroot” moet werken. Sinds het einde van de Koude Oorlog is de defensiebegroting almaar afgenomen. Afgelopen jaar bedroeg ze nog slechts tien procent van de totale begroting. Defensie beschikte dit jaar over 48,2 miljard mark (ruim 52 miljard gulden), volgend jaar is dit 46,5 miljard. In 1963 was het nog 33 procent. In 1990 is in NAVO-verband afgesproken dat de Bundeswehr van 500.000 tot 370.000 man zou worden teruggebracht. Dat is inmiddels gebeurd.