Major: Britse economie beter dan Franse

LONDEN, 8 NOV. De Britse premier John Major heeft zijn Franse gastheren gisteren in Bordeaux bij het begin van de jaarlijkse Anglo-Franse top de les gelezen. Hij zei dat Frankrijk en andere continentale Europese landen van het Britse economische beleid nog veel kunnen leren.

De ondiplomatieke woorden werden door Franse regeringsvertegenwoordigers met een minzame glimlach ontvangen, in het besef dat ze waren gericht tot journalisten en bestemd voor binnenlands gebruik. Major belichtte het welzijn van de Britse economie, zich en passant afzettend tegen zijn Europese partners. Met stabiele groei, lage inflatie en dalende werkloosheid staat de Britse economie er het beste voor sinds generaties, verklaarde Major. “Vergelijk dat eens met wat er gebeurt in de rest van Europa. Jeugdwerkloosheid in Groot-Brittannië is 15 procent, nog steeds te hoog, maar in Frankrijk is ze 26 procent. (-) In Groot-Brittannië hebben we het aantal dagen dat door stakingen verloren gaat zien dalen tot het laagste niveau in de historie. In Frankrijk zijn veel van de openbare diensten door industriële acties verlamd.”

Major maakte ook van de gelegenheid gebruik om te waarschuwen voor represailles, als een uitspraak van het Europese Hof de Britten maandag dwingt zich aan de Europese maximumwerkweek van 48 uur te houden. Hij wees erop dat de Europese partners ermee hebben ingestemd dat het Verenigd Koninkrijk zich niet aan de Europese sociale afspraken hoeft te conformeren. Door sociale richtlijnen als kwesties van gezondheid en veiligheid te presenteren dreigen de Britten via een sluipweg toch nog tot het Sociaal Handvest veroordeeld te worden, vindt de Britse regering. Ze wil dat het Verdrag van Maastricht wordt aangepast, zodat de Britse uitzonderingspositie wordt veiliggesteld. Gebeurt dat niet, dan zal ze niet aarzelen om de besluitvorming op de Europese top volgende maand in Dublin te saboteren.

In een interview met de Franse krant Le Monde noemde de Britse premier zich “overtuigd Europeaan, net zoals de meeste van mijn landgenoten”. Hij bagatelliseerde de Britse scepsis over een Europese munt en wees erop dat de Britse regering zolang mogelijk alle opties open wil houden. Wel waarschuwde hij dat niet met economische criteria voor toetreding tot de monetaire unie mag worden gemarchandeerd.

De Anglo-Franse besprekingen staan vandaag voor een belangrijk deel in het teken van defensie en internationale veiligheid. De Franse minister van Defensie, Charles Millon, en zijn Britse collega Michael Portillo tekenen aan boord van de torpedojager HMS Liverpool een samenwerkingsovereenkomst voor de marine.

    • Dick Wittenberg