Linschoten krijgt baan Interpolis

DEN HAAG, 8 NOV. Voormalig VVD-staatssecretaris van Sociale Zaken, R. Linschoten, gaat met ingang van 1 december bij de verzekeringsmaatschappij Interpolis werken. Hij wordt lid van het managementeam van de business unit collectieve voorzieningen en zorg. Dat heeft de Interpolis vanmorgen bekend gemaakt.

Linschoten wordt zo goed als zeker ook Kroonlid van de Sociaal Economische Raad (SER). Minister Melkert (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zal zijn voormalige staatssecretaris binnenkort voordragen in de ministerraad. Linschoten neemt de plaats in van partijgenoot De Grave (VVD), die enkele maanden geleden Linschoten opvolgde als staatssecretaris.

Linschoten (40) trad eind juni af als staatssecretaris nadat de Tweede Kamer had geweigerd het volledige vertrouwen in hem uit te spreken. Dit naar aanleiding van kritiek van de Kamer op de manier waarop Linschoten de bestuursleden had benoemd van het College van Toezicht Sociale Verzekeringen (CTSV). De Kamer nam kort voor het zomerreces de conlusies over van het rapport van de commissie-Van Zijl, die de CTSV-zaak onderzocht. De procedure waarmee D. van Leeuwen (VVD) was benoemd tot voorzitter van het CTSV werd daarin van een 'onthutsende eenvoud' genoemd en Linschotens lezing van de gang van zaken 'weinig geloofwaardig'.

“Linschoten zal zijn kennis en ervaring op het terrein van de Nederlandse sociale zekerheid voor 2,5 dag per week aanwenden voor Interpolis”, zo meldt de verzekeringsmaatschappij. De verzekeraar wil zich meer gaan richten op nieuwe produkten zoals aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Interpolis maakt deel uit dan de Rabo-organisatie. Met een premie-omzet van 3,4 miljard gulden neemt de maatschappij op de ranglijst van verzekeringsmaatschappijen de vijfde plaats in. Linschoten gaat voor de VVD de commissie leiden die het nieuwe verkiezingsprogram gaat schrijven.