In Bonn wacht men op tegenvallers

BONN, 8 NOV. Het wachten was vanochtend op een fax een Erfurt. Graag wilde het ministerie van Financiën in Bonn weten op welke tegenvallers nu weer gerekend moest worden. In het Oostduitse Erfurt werd vergaderd over de te verwachten belastingopbrengsten voor 1997. Hoe groot zijn de gaten in de begroting die minister Theo Waigel van Financiën nu weer moet stoppen? Waigel zei gisteren rekening te houden met een bedrag van drie miljard mark dat hij tekort komt.

Het is kenmerkend voor de chaotische sfeer in Bonn.

Waigel wil in ieder geval een miljard bezuinigen bij het minister van Arbeid van Norbert Blüm. De overige twee miljard bezuinigingen moeten over alle andere ministeries worden verdeeld. Minister Blüm verklaarde gisteren uitdrukkelijk dat hij niet wil bezuinigen op werkloosheidsuitkeringen.

Waarschijnlijk zal het budget gekort worden van de Bundesanstalt für Arbeit, de landelijke arbeidsvoorziening in Nürenberg. In dat geval zou er minder geld beschikbaar zijn voor werkgelegenheidsprojecten, omscholing en andere hulp voor werklozen. Vice-voorzitter Klaus Leven van de arbeidsvoorziening waarschuwde voor het schrappen van omscholingsprogramma's, nu blijkt dat de werkloosheid in oktober juist verder is gestegen tot vier miljoen.

In de Bondsdag werd gisteren de belastingwetgeving voor 1997 aangenomen - zij het dat de oppositie tegen stemde en aankondigde het besluit eind november in de Bondsraad (de Duitse Eerste Kamer) te zullen blokkeren.

Kern van de nieuwe belastingwet is een hervorming van het successierecht, waardoor de staat volgend jaar 1,6 miljard mark extra hoopt te kunnen incasseren. Weliswaar worden de vrijstellingen verhoogd, maar de belastinggrondslag verbreed. Ook de overdrachtsbelasting bij grondaankopen wordt verhoogd van twee naar drie procent. Dit moet de overheid 3,4 miljard mark opleveren. Onroerend goed wordt voortaan voor vijftig procent van de vrije verkoopwaarde aangeslagen.

De waarderingsgrondslag voor bedrijfsvermogen wordt verhoogd, maar erfgenamen die hun kapitaal in de onderneming laten zijn beter af dan degenen die het willen innen. Daarnaast wordt het aantrekkelijker gemaakt een witte werkster in dienst te nemen. Allerlei beperkende regels worden afgeschaft en het aftrekbedrag wordt verdubbeld tot 24.000 mark.