I. Mielitz

De Rotterdamse binnenstadskerken hebben I. Mielitz als aidspastor aangesteld. De aanstelling van de hervormd predikant Mielitz houdt verband met de oprichting van het Ron Wichmanhuis, een huis voor mensen met aids.