Geen strikte gedragscode militairen

DEN HAAG, 8 NOV. Defensie heeft afgezien van een strikte gedragscode voor militairen. Het aantal regels dat nu is opgesteld bevat in feite elementen die in de krijgsmacht 'reeds van toepassing werden geacht'. Staatssecretaris Gmelich Meijling heeft de regels aan de Kamer toegelicht.

“De gedragscode is vooral bedoeld om nieuwkomers in de krijgsmacht aan te geven wat van hen wordt verwacht. In de uitwerking zal worden aangegeven aan welke regels en voorschriften zij zich hebben te houden”, schrijft hij.

Eerder dit jaar liet luchtmachtbevelhebber Droste twee militiaren uit Villafranca terugkeren, omdat hun haar te lang was. In de toelichting op de begroting had minister Voorhoeve de gedragscode al aangekondigd, maar militaire vakbonden verzetten zich hevig tegen te strikte regels. Over details wordt nu niet langer gesproken. De bevelhebbers van de drie krijgsmachtdelen en de Marechaussee moeten de opgestelde regels nu verder uitwerken en toepassen.