Call centers rekenen op forse banengroei

De 75 call centers in Amsterdam verwachten dat de werkgelegenheid binnen deze branche in 1997 met 975 nieuwe arbeidsplaatsen zal toenemen. Zij voorspellen een groei van 1250 personen voor 1998 tot maximaal 5500 in 2000.

Dat concludeert KPMG/BEA naar aanleiding van een onderzoek dat zij uitvoerde in opdracht van PTT Telecom en de gemeente Amsterdam. KPMG/BEA onderzocht de positie en potentie van call centers in de hoofdstad. Die neemt in Europa een leidende positie in als vestigingsplaats van call centers van bedrijven die Europa als afzetgebied hebben.

Call centers zijn bedrijven die in opdracht voor ondernemingen die verspreid over heel Europa gevestigd zijn telefoondiensten verzorgen. Daarbij moet vooral gedacht worden aan het contact tussen leverancier en klant. Amsterdam kan volgens KPMG op het gebied van call centers blijven groeien, wanneer de stad zijn sterke punten verder uitbreidt. De taalkennis is daarbij van groot belang, omdat die de voornaamste factor vormt om een call center in Amsterdam te vestigen. KPMG adviseert dan ook een arbeidspool van taalvaardig personeel op te richten. Bovendien moeten er extra taaltrainingen komen om werknemers voor call centers geschikt te maken.

Andere factoren die ertoe leidden dat Amsterdam in Europa aan de top staat met het aantal call centers zijn het gemiddelde salarisniveau en het geringe aantal stakingsdagen. Naar aanleiding van het onderzoek van KPMG zullen PTT Telecom en de gemeente Amsterdam de handen ineen slaan om de koppositie te behouden. Daarbij gaat het er vooral om de concurrentie van steden als Londen en Dublin de baas te blijven.