'Bloedbadmoeder' verovert zetel in Huis

WASHINGTON, 8 NOV. Voor de Amerikaanse sensatiepers is Carolyn McCarthy, het nieuwe Democratische Congres-lid van Long Island, de massacre mom, de bloedbadmoeder.

Maar die gruwelijke bijnaam doet geen recht aan de indrukwekkende prestatie die de 52-jarige verpleegster heeft geleverd.

Zonder enige politieke ervaring heeft ze dinsdag een zetel in het Huis van Afgevaardigden veroverd op een Republikein die werd gesteund door de machtige vuurwapenlobby.

McCarthy stemde zelf haar leven lang Republikeins, al hield de politiek haar weinig bezig. Dat veranderde in december 1993, toen een man in een drukke forensentrein op Long Island zijn semi-automatische geweer leegschoot op de passagiers. McCarthy's man Dennis was een van de zes omgekomen slachtoffers. Haar zoon Kevin, die in zijn hoofd werd geraakt, was een van de 25 gewonden.

Tijdens het proces tegen de dader verwierf McCarthy bekendheid als woordvoerder van de overlevenden en de nabestaanden van de slachtoffers.

Daarna wierp ze zich op als pleitbezorger van regels om de verkoop van vuurwapens aan banden te leggen. Waarom hebben gewone burgers eigenlijk militaire wapens nodig? Waarom zijn geweren zo gemakkelijk te krijgen? zei ze in voordrachten en discussiefora.

De gedachte om de politiek in te gaan kwam pas bij haar op toen het Congres-lid van haar district, de Republikein Daniel Frisa, in het Huis van Afgevaardigden stemde voor opheffing van een verbod op de produktie en import van 19 types machinegeweren. Dat maakte haar zo boos dat ze overwoog hem binnen de Republikeinse Partij uit te dagen. Maar bij Republikeinen vond ze zo weinig gehoor voor haar opvattingen dat ze inging op de uitnodiging van de Democraten om hún kandidaat te zijn.

In augustus was McCarthy een van de sprekers op de Democratische Conventie in Chicago.

Ze prees haar nieuwe politieke tehuis als een partij die gelooft in deelname van gewone burgers aan de politiek. “Onze straten zullen pas veilig zijn als onze regering luistert naar gewone mensen die zich uitspreken tegen vuurwapengeweld, en niet alleen naar de NRA” (de National Rifle Association, de invloedrijke vuurwapenlobby met 3 miljoen leden).

Na een felle campagne behaalde McCarthy dinsdag 57 procent van de stemmen, tegen Frisa 41. Niet alleen Democraten, maar ook veel Republikeinen stemden op McCarthy. Binnenkort zal ze hen op Capitol Hill vertegenwoordigen.

Maar deze week stond ze in het spitsuur op het station in haar woonplaats om zoveel mogelijk mensen te bedanken voor haar verkiezingsoverwinning.

McCarthy's overwinning sluit aan bij een landelijke trend van toenemende bezorgdheid over de enorme verspreiding van vuurwapens.

Opiniepeilingen geven aan dat de wetten die de verkoop van bepaalde soorten vuurwapens aan banden leggen, erg populair zijn. Jaarlijks vallen er in de Verenigde Staten alleen al onder kinderen en jonge volwassenen 37.700 doden door vuurwapens: 18.200 zelfmoorden, 17.800 moorden en 1.400 ongelukken.

De Democraten hielden op hun conventie in Chicago meer pleidooien voor inperking van de handel in vuurwapens. Nog een andere activist die aanvankelijk Republikein was, trad er op: James Brady, de voormalige woordvoerder van Ronald Reagan die in 1981 zwaar gewond werd bij de aanslag op de toenmalige president.

Steeds minder schrikken politici ervoor terug de eens zo machtige NRA uit te dagen. De lobby-organisatie kampt met een ledenverlies dat vorig jaar ongeveer een half miljoen bedroeg.

Bovendien verkeert de NRA nog in financiële moeilijkheden. En in het Congres hebben ze er met Carolyn McCarthy een tegenstander bij gekregen.

    • Juurd Eijsvoogel