Belgrado moet meer meewerken met hof

BELGRADO, 8 NOV. De Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken John Shattuck heeft gisteren in een gesprek de Servische president Slobodan Milosevic gewaarschuwd dat Joegoslavië zijn weg naar de internationale gemeenschap alleen kan terugvinden als het meewerkt met het in Den Haag gevestigde VN-tribunaal voor de vervolging van oorlogsmisdadigers.

“Internationale financiële ondersteuning en toegang tot internationale organisaties als de Verenigde Naties hangen af van meer, véél meer samenwerking met het tribunaal”, aldus Shattuck na zijn gesprek met Milosevic. Hij zei Milosevic te hebben verteld dat samenwerking met het tribunaal en de persvrijheid de eerste prioriteiten zijn van het Amerikaanse beleid jegens Servië.

Volgens Shattuck was Milosevic het met hem eens dat verdachte oorlogsmisdadigers moeten worden vervolgd. Maar de Servische leider had ook aangevoerd dat de Joegoslavische grondwet de uitlevering van Joegoslavische staatsburgers aan andere landen verbiedt. Volgens Shattuck is dat niet werkelijk een bezwaar, omdat het tribunaal geen ander land maar een internationaal instituut is. Kroatië, aldus Shattuck, heeft ook verdachten uitgeleverd na zijn wetgeving te hebben gewijzigd.

De Bosnische Serviërs schenden het wapenakkoord en bezitten meer wapens dan ze mogen hebben. Dat zei gisteren de Noorse generaal Vigleik Eide van de Europese Veiligheidsorganisatie OVSE in Wenen.

Een wapenakkoord bepaalt de maximale hoeveelheden wapens die zich na het vredesakkoord van Dayton nog in handen van de voormalige Bosnische oorlogspartijen mogen bevinden. Ze hebben zich van overtollige wapens moeten ontdoen en ze hebben opgegeven waar zich de wapens bevinden waarover ze nog wel beschikken. De Serviërs hebben volgens Eide een excessief beroep gedaan op artikel 3 van het wapenakkoord, dat voorziet in uitzonderingen op het akkoord voor bepaalde wapens, zoals wapens die zich in het produktiestadium bevinden, die worden geëxporteerd, die zich in musea bevinden of wachten op vernietiging. Eide zei dat de Serviërs zo vaak misbruik maken van deze uitzonderingsclausule dat ze nauwelijks aan wapenvermindering doen. Ze laten honderden stuks artillerie en zeker honderd tanks onder artikel 3 vallen omdat ze voor de export bestemd zouden zijn. Bovendien, zei Eide, kloppen de cijfers niet die de Serviërs over hun wapens overhandigen. (Reuter, AFP)