Belgische bank: volg Nederlands voorbeeld

BRUSSEL, 8 NOV. België moet in navolging van Nederland streven naar beheersing van de loonkosten. Dat concludeert de Belgische Kredietbank na een vergelijking van de arbeidsmarkten van de beide landen.

Tussen 1983 en 1995 nam het aantal Nederlandse banen met 18,4 procent toe. In België was slechts sprake van 6,1 procent groei. Zelfs als rekening wordt gehouden met het gegeven dat vooral de parttime-arbeid in Nederland flink is gegroeid, scoort Nederland aanzienlijk beter.

De Kredietbank-analisten schrijven de Nederlandse banengroei toe aan de loonmatiging waartoe sociale partners en overheid in 1982 besloten.

Daarnaast zijn de werkgeverslasten per arbeider in Nederland flink verlaagd, ten koste van de werknemer. De werknemer profiteerde op zijn beurt van een lagere loonbelasting. Door al die factoren is arbeid in Nederland relatief steeds goedkoper geworden ten opzichte van België.

België zou het Nederlands voorbeeld moeten volgen en de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid moeten verlagen, zo stelt de Kredietbank. Een mogelijk alternatief is loonmatiging.

De Kredietbank komt met zijn advies op een moment dat de sociale partners in België op voet van oorlog verkeren.

Het overleg over een sociaal akkoord voor 1997 en 1998 is deze week definitief afgebroken. Nu is het aan de Belgische regering om te bepalen in hoeverre de lonen de komende jaren mogen stijgen. (ANP)