Alleen GPV boekt succesje; De Grave voelt niets voor plan van coalitie

DEN HAAG, 8 NOV. Staatssecretaris De Grave (Sociale Zaken) voelt weinig voor het plan van de regeringsfracties om kleine bedrijven een korting te geven op hun WAO-premie. Dat bleek gisteren bij de voortzetting van het debat over de nieuwe aanpak van de WAO.

Volgens het wetsvoorstel voor de nieuwe WAO moeten werkgevers voortaan de WAO-premie gaan betalen. De hoogte van die premie is afhankelijk van de mate waarin arbeidsongeschiktheid voorkomt bij een bedrijf. De Tweede Kamer vreest samen met het MKB, de werkgeversorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf, dat deze premiedifferentiatie onevenredig zwaar uitpakt voor kleine bedrijven. Volgens hen moet een werkgever al de maximaal toegestane WAO-premie betalen als één werknemer arbeidsongeschikt wordt.

De Tweede-Kamerfracties van PvdA, VVD en D66 stelden daarom eerder deze week voor om bedrijven met minder dan vijftien werknemers een korting op de premie te gunnen als een werkgever een gehandicapte werknemer in dienst neemt of houdt. Deze korting bedraagt zo'n 500 gulden per werknemer die de werkgever in dienst heeft.

Volgens De Grave gaat het voorstel van de coalitiefracties “honderden miljoenen” guldens kosten, hetgeen door alle bedrijven zou moeten worden opgebracht. De bewindsman steunt wel het idee achter het voorstel omdat het zowel reïntegratie van arbeidsongeschikten bevordert als het midden- en kleinbedrijf ontziet. Het MKB is het met dit laatste niet eens. Een woordvoerder noemde het voorstel van PvdA, VVD en D66 “een klein doekje voor het bloeden uit een hele grote wond”. De Kamerfracties dienden een groot aantal voorstellen in om de nieuwe WAO voor kleine bedrijven minder hard aan te laten komen. Alleen het voorstel van GPV'er Van Middelkoop kreeg de volledige steun van de bewindsman. Van Middelkoop wil een 'glijdende schaal' introduceren om al te grote verschuivingen van de WAO-premie te voorkomen. In het voorstel van De Grave beweegt die premie zich tussen een minimum van 1,45 procent en een maximum van 5 procent. Eén werknemer die arbeidsongeschikt wordt op een klein personeelsbestand kan ervoor zorgen dat een werkgever het ene jaar de minimumpremie betaalt en het volgende jaar de maximumpremie. Van Middelkoop stelt voor om de premiestijging jaarlijks maximaal één procent te laten zijn. De Grave nam het voorstel over, maar voegde eraan toe dat ook wanneer de premie omlaag gaat dit jaarlijks maximaal één procent mag zijn. Met die voorwaarde kost het voorstel volgens de staatssecretaris niets extra.

De Grave bleek bereid om de kleine werkgevers tegemoet te komen als de oorzaak van arbeidsongeschiktheid niets te maken heeft met het werk. De werkgever draagt evenzeer dit 'sociale risico', bijvoorbeeld bij sportblessures. De bewindsman overweegt een beperking van het verschil tussen de minimum- en maximumpremie. De Kamer rondt het debat volgende week af.