William J. Clinton

THE GUARDIAN

Het opkomstcijfer van 49 procent van de kiesgerechtigden is niet alleen het laagste in tientallen jaren, het is ook bereikt ondanks het feit dat zich elf miljoen nieuwe kiezers lieten geregisteerd. [...]Bijzondere inspanningen waren nodig om jongeren, armen en zwarten naar de stembus te lokken, maar toch blijven zij het minst geneigd hun stem uit te brengen en de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Zou dat niet de echte uitdaging moeten zijn voor degenen die bruggen bouwen naar de volgende eeuw?