William J. Clinton

FRANKFURTER ALLGEMEINE

In de verkiezingsstrijd heeft Clinton zich slechts één keer over de buitenlandse politiek uitgelaten. Dat was toen hij zich uitsprak voor uitbreiding van de NAVO naar het oosten, uiterlijk eind 1999. Het internationale engagement van de Verenigde Staten behoeft echter nadere invulling. De internationalist Clinton zal zich, wanneer het hem ernst is, in Amerika nog krachtiger teweer moeten stellen tegen isolationistische en protectionistische stromingen. De door de verkiezingsstrijd in bizarre richtingen gedreven eenzijdige sancties tegen Cuba, Iran en Libië lijken tot dusver de betrekkingen met de bondgenoten meer te hebben gedupeerd dan de 'staatsterroristen'. Hier zouden een paar eensgezinde correcties op hun plaats zijn. Wellicht helpen frisse - ook Republikeinse - gezichten op sleutelposten in het nieuwe kabinet.