William J. Clinton

LE MONDE

Een belangrijke les van deze verkiezing is vervat in de overwinningsrede van Clinton. De president mag dan onophoudelijk heen en weer zwalken tussen de linker- en rechterhelft van het politieke spectrum, hij draagt tenminste één overtuiging uit: het Westen is niet in de greep van een voorbijgaande 'crisis', maar beleeft een tijdperk van formidabele economische veranderingen. De globalisering van de wereldhandel is een onomkeerbaar feit en Clinton meent dat die eerder banen schept dan vernietigt. Anders dan Dole en de meeste Europese politici doet Clinton de huidige problemen niet af als een 'tunnel', waarvan het einde in zicht zou zijn. Hij ziet als de essentie van deze nieuwe tijden juist een combinatie van economische onzekerheid en creativiteit. Clinton acht verzet tegen deze nieuwe werkelijkheid futiel en ziet het als de taak van de overheid om de overgang te verzachten.