William J. Clinton

NEW YORK TIMES

Als Clinton niet de geschiedenis wil ingaan als de meest onderzochte president van deze eeuw, moet hij eerst iets dramatisch doen aan de politieke zeden. De kandidaat die de verkiezingen van 800 miljoen dollar won met behulp van enkele zeer dubieuze bijdragen kán de president worden die korte metten maakt met deze slechte politieke gewoonten middels een grootscheepse hervorming van de campagnefinanciering. Toch zullen hervormingsretoriek en -wetgeving alleen indruk maken als Clinton op verwijten van financiële schandalen niet langer defensief reageert, waar nodig orde op zaken stelt in eigen huis en samenwerkt met bevoegde onderzoeksinstanties.