Sorgdrager verbiedt Docters commentaar

DEN HAAG, 7 NOV. Minister Sorgdrager (Justitie) heeft in een gesprek met de voorzitter van het college van procureurs-generaal, Docters van Leeuwen, gezegd dat hij niet meer in het openbaar commentaar moet geven op brieven die de minister aan de Kamer stuurt.

In de Tweede Kamer wordt met toenemende ergernis gekeken naar de moeizame verhouding tussen Sorgdrager en Docters van Leeuwen. Onder anderen de VVD'er Korthals hekelde gisteren in de Tweede Kamer dit “openlijke geschil met de hoogste man bij het openbaar ministerie”. Hij noemde dit “funest voor het herstel van het gezag en het vertrouwen” na de crisis in de opsporing als gevolg van de IRT-affaire. CDA'er Hillen zei: “Als een topambtenaar zich niet kan vinden in het beleid van de minister, moet hij óf opstappen, óf hij voegt zich.”

Onlangs liet Docters van Leeuwen in deze krant weten dat hij geen overeenstemming had bereikt met Sorgdrager over de toekomstige relatie tussen de minister van Justitie en het openbaar ministerie. Hij reageerde daarmee op een brief van Sorgdrager aan de Tweede Kamer waarin de minister stelde dat er wél overeenstemming was bereikt.

De discussie over de verhouding tussen minister en OM is onderdeel van de reorganisatie van het openbaar ministerie. De minister wil volledige verantwoordelijkheid kunnen nemen voor al het doen en laten van het openbaar ministerie, en heeft daarvoor voldoende bevoegdheden nodig. Het openbaar ministerie heeft echter grote moeite met Sorgdragers voornemen zo nodig aan officieren aanwijzingen te geven over vervolgingen in individuele strafzaken.

    • Rob Schoof