Siemens voorziet stagnatie winst

MüNCHEN, 7 NOV. Siemens zal in het in oktober begonnen boekjaar waarschijnlijk geen winstverbetering halen. Het Duitse elektro- en elektronicaconcern heeft minder opdrachten binnengekregen vanuit de bouwsector. Bovendien vergt een herstucturering in de divisie medische apparaten de nodige middelen.

Siemens kwam met de mededeling tijdens de bekendmaking van een belangrijke winstverbetering over het afgelopen boekjaar. De onderneming noteerde een resultaat na belastingen van 2,49 miljard mark (2,7 miljard gulden), wat 20 procent meer is dan in de voorgaande verslagperiode. Daarbij is de post bijzondere baten en lasten niet meegerekend. Het concern schreef de sterke stijging vooral toe aan de goede gang van zaken in de divisies communicatie, informatietechnologie en automobielsystemen. Een zeer grote factor was evenwel de veel lagere voorzieningen voor reorganisaties. Die post daalde van 2,2 miljard mark tot minder dan 1 miljard mark. De omzet nam met 6 procent toe tot 94,2 miljard mark. De orderontvangst lag met 100,8 miljard mark 10 procent hoger. (DPA)