Serimpi

In de recensie over de tentoonstelling van Hendrik Paulides, schilder van Nederlands Indië, die momenteel in de Kunsthal in Rotterdam wordt gehouden, schreef Kester Freriks abusievelijk dat de serimpi een Balinese dans is (31 oktober).

De serimpi, echter, is bij uitstek een Javaanse dans, die aan de vorstenhoven van Yogyakarta en Surakarta wordt gedanst, vaak door danseressen van koninklijken bloede. De verwisseling van Balinese en Javaanse dansen komt in Nederland, helaas, vaak voor hoewel er toch wel degelijk een verschil is. De Javaanse dans is ingetogen, verfijnd en kent langzame bewegingen. De Balinese dans daarentegen is extravert, dynamisch en kent korte, snelle bewegingen.

    • Frans Leidelmeijer