SANERING

De sanering van de vervuilde Volgermeerpolder kan beginnen in 2001. Minister De Boer (VROM) betaalt 54 miljoen gulden. De sanering kost in totaal 227,5 miljoen gulden. Zeventig miljoen daarvan wordt indirect betaalt door bedrijven die elders de bodem vervuil