Protestantse kerken voor homo-huwelijk

ALPHEN AAN DEN RIJN, 7 NOV. In de kerken zouden zowel huwelijken als andere relaties ingezegend moeten kunnen worden. Tot die conclusie komt een meerderheid van een breed samengestelde kerkelijke commissie in een advies aan de gemeenschappelijke synode van hervormden, gereformeerden en lutheranen die vandaag, morgen en overmorgen in Alphen aan den Rijn wordt gehouden.

De commissie 'Huwelijk en andere relatievormen' heeft ruim een jaar op haar voorstellen gestudeerd. Unaniem is de commissie het erover eens dat er geen 'kerkelijk huwelijk' bestaat; een huwelijk wordt op het stadhuis gesloten en de kerk heeft er niets aan toe te voegen om een huwelijk geldig te maken. Wel kan de liefdesrelatie van onder meer het huwelijk in de kerk worden gevierd en gezegend, aldus de commissie.

Vooral nu huwelijken niet meer zo vanzelfsprekend zijn, zouden ook andere relatievormen en levensverbintenissen in de kerk bevestigd moeten kunnen worden, vindt de overgrote meerderheid van de commissie. Zo kan ook aan een homoseksuele levensverbintenis, zoals in Remonstrantse kerken al tien jaar mogelijk is, in een kerkdienst speciale vorm gegeven kunnen worden. In haar pleidooi voor kerkelijke gelijkstelling van heteroseksuele huwelijken en andere verbintenissen, zegt de meerderheid van de commissie dat dit niet in het kerkelijke reglement (de kerkorde) moet worden opgenomen. Huwelijkssluiting is een zaak van de overheid, meent de commissie, en niet van de kerk. Daarom zou opname van een artikel over het huwelijk of andere relatievormen in de kerkorde onjuist zijn.