Overzicht vernietigde dossiers aan Kamer

DEN HAAG, 7 NOV. Minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) stuurt de Tweede Kamer op haar verzoek een overzicht van wat de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) in de afgelopen decennia aan dossiers heeft vernietigd. “De processen-verbaal van die vernietigingen zijn bewaard. Er is op aangegeven om welke dossiers het gaat”, aldus de minister.

De vernietiging van BVD-materiaal is enige tijd geleden stopgezet en op aandrang van de Kamer gaat nu eerst de Raad van Cultuur een advies opstellen waarin wordt aangegeven welk materiaal dient te worden bewaard en waarom. De Tweede Kamer wil die laatste toetsing om te voorkomen dat waardevolle dossiers over allerlei organisaties of personen worden vernietigd. Onder voorgaande kabinetten, vooral in de jaren vijftig en zestig, werd niet of nauwelijks controle uitgeoefend op de vernietiging.

Tijdens een vergadering van de Tweede-Kamercommissies voor Cultuur en Binnenlandse Zaken bleek gisteren dat het kabinet meer wil opruimen dan de Kamer. “Het voorstel van de bewindslieden (van Binnenlandse Zaken en Cultuur, red.) houdt in dat zoiets als een dossier 'Mulisch op Cuba' in de vernietiger gaat. Om het historisch belang lijkt me dat onverantwoord”, aldus het PvdA-Kamerlid Valk. Van extra belang is voor hem verder “dat de BVD heeft gewerkt onder geringe publieke controle”.

Een grote meerderheid in de Tweede Kamer vindt het opruimen van alle dossiers over Nederlandse organisaties, zoals Dijkstal en Nuis hebben aangekondigd, veel te ver gaan. “Met het oog op historisch onderzoek dat later een beeld zal geven van onze huidige samenleving moeten BVD-dossiers over RaRa of Het Ziedend Bintje (actiegroepen, red.) intact blijven”, vindt D66-Kamerlid Scheltema.

Voor minister Dijkstal geldt dat een laatste afweging er niet toe mag leiden dat alsnog alles wat de BVD heeft verzameld, zal worden bewaard. Vernietiging van een gedeelte van de dossiers is onvermijdelijk: “De archiefwet schrijft dit eenvoudig voor. Bewaren is alleen zinvol als het materiaal ook beheersbaar en toegankelijk is en bovendien is niet elk dossier interessant.”