Oud-minister Kooijmans rechter Internationaal Hof

DEN HAAG, 7 NOV. Oud-minister P. Kooijmans is gekozen tot rechter in het Internationale Gerechtshof in Den Haag, het hoogste rechtscollege van de Verenigde Naties. In de eerste ronde van de stemming in de Veiligheidsraad haalde Kooijmans een meerderheid. In de Algemene Vergadering van de VN in New York was er later een heel ruime meerderheid voor Kooijmans.

Regering en politieke partijen hebben verheugd gereageerd op de benoeming. Buitenlandse Zaken heeft behoedzaam geopereerd om Kooijmans' kandidatuur veilig te stellen. Naar buiten liet het departement niet blijken dat de verkiezing zo gemakkelijk zou verlopen. Verwacht werd dat er een aantal stemronden nodig zou zijn. Zowel de regering als Kooijmans heeft hard campagne gevoerd voor de kandidatuur, die volgens sommige landen van de Europese Unie aan een Zuid-Europeaan ten deel had moeten vallen.

Die verdeeldheid van de EU was volgens Buitenlandse Zaken een hinderpaal, vooral toen bleek dat Frankrijk tegen was. Kooijmans (63) sprak de afgelopen maanden met meer dan honderd ambassadeurs over zijn interesse in de baan. In een reactie zegt hij: “Dit is toch iets waarnaar ik lang heb toegewerkt. Ik ben nu voor negen jaar belast met iets wat mij niet alleen zeer interesseert, maar wat ook voor toepassing van het recht en wat betreft de internationale rechtsorde een belangrijke functie is.” In de Veiligheidsraad behaalde de Leidse hoogleraar volkenrecht acht van de vijftien stemmen. In de Algemene Vergadering kreeg Kooijmans 111 stemmen van de 185 leden. Het was de tweede keer dat Nederland Kooijmans kandidaat stelde. Bij een tussentijdse verkiezing, vorig jaar, werd Kooijmans gepasseerd en kreeg de Italiaan Bravo de post van een overleden Italiaanse rechter.

Kooijmans is vertrouwd met VN-werk. Hij was rapporteur voor de commissie voor de rechten van de mens in Genève. Daar werd hij in VN-kringen bekend en gewaardeerd. Toen minister Van den Broek (Buitenlandse Zaken) eind 1992 vrij plotseling commissaris werd bij de Europese Commissie, volgde Kooijmans hem op. Hij bracht veel ervaring en dossierkennis mee uit Leiden. Bij zijn ambtenaren was Kooijmans populair, omdat hij een gewillig oor had voor hun opvattingen.