Organisatie culturele hoofdstad vertraagd

THESSALONIKI, 7 NOV. Vijfenzestig miljard drachmen, ongeveer 460 miljoen gulden, heeft de Griekse regering uitgetrokken ter financiering van de ambitieuze plannen van Thessaloniki, vanaf 1 januari volgend jaar culturele hoofdstad van Europa. Driekwart van dit bedrag is bestemd voor infrastructurele werken, de bouw van een opera en diverse musea en de restauratie van de vele vervallen monumenten die de stad telt.

Met nog twee maanden te gaan en nog weinig resultaat zijn de emoties hoog opgelopen. Minister Laliotis van milieu en openbare werken gaf onlangs een persconferentie om de media tot de orde te roepen. “Vertragingen in grote bouwwerken zijn normaal”, zei hij. “Geen stad is ooit op tijd klaar geweest.” Behalve dat de Grieken bang zijn dat het regeringsgeld in een bodemloze bouwput verdwijnt, wordt gevreesd dat Thessaloniki vanwege de gebrekkige organisatie de nar onder de culturele hoofdsteden zal worden. De enige optimist op dit moment is initiatiefnemer Dimitrios Salpistis: “Men moet niet zeuren dat we veel te laat begonnen zijn. Pas over enkele jaren zal duidelijk zijn hoezeer de culturele kaart van deze stad is veranderd.” De begroting voor het culturele gedeelte, 15 miljard drachmen, moet nog worden goedgekeurd. “Als deze variant niet voldoet hebben we nog diverse andere scenario's achter de hand.”

Het culturele programma lijkt vooralsnog elke logica te ontberen. De erfenis van drie opeenvolgende artistiek directeuren valt door een vierde niet in een paar maanden tijd weg te werken. Initiatieven zoals de opening van een joods museum en aandacht voor de minderheden die eeuwenlang mede het gezicht van de stad hebben bepaald, zijn nog niet gesneuveld. Maar alle belangstelling gaat vooralsnog uit naar de beloofde tentoonstelling met de kunstschatten van de berg Athos. Voor het eerst in de duizendjarige geschiedenis van deze 'heilige berg' zullen de relikwieën buiten de muren van de twintig kloosters aan het publiek worden getoond. Een unieke kans voor vrouwen om de kunstschatten te zien; Athos is nog steeds verboden terrein voor de helft van de wereldbevolking.