Masker

Op puntige wijze verbindt uw redacteur HCS 'In de Marge' van 5 november de vondst van een bronzen masker aan de dadendrang van het paarse kabinet. En passant onthult HCS een interessante noviteit met betrekking tot het archeologische wapenfeit; terwijl het masker uit de modder werd gehaald, zou het hebben gejuicht! Wie had dat gedacht.

    • G. Berends