LITERATUUR

Straffen in de opvoeding Ans Aussems en Evert Joost Zwaan. Acco Amersfoort/ Leuven, 1991, 32,50 gulden. ISBN 90 5256 050 1

Als kinderen niet luisteren; een werkboek voor ouders Hans Janssen, Boom 1991, 28 gulden. ISBN 90 6009 998 2

Het gezicht van gezag; visies op gedragsrelaties Carol van Nijnatten, Boom 1995, 38,50 gulden. ISBN 90 5352 194 1

Kleine ontwikkelings- psychologie Rita Kohnstamm. Deel 1, Het jonge kind: Bohn Stafleu Van Lochum, 1993, 62,50 gulden. ISBN 90 3131 601 6