Koning Willem I

In 'Van Willem I naar Kok I' (31 oktober) memoreert Mark Kranenburg dat koning Willem I ervoor zorgde dat het land kanalen kreeg, wegen werden aangelegd en de spoorlijn tussen Haarlem en Amsterdam tot stand kwam.

Voor wat de spoorwegen betreft is dit niet juist en wordt het economisch inzicht van de koopman-koning tekort gedaan. Het eerste spoorwegplan was een 'ijzeren weg van Amsterdam op Keulen'. Daarvoor heeft de koning zich krachtig ingezet en onder andere enige tijd met privévermogen garant gestaan. Die spoorverbinding klemde temeer omdat in het inmiddels onafhankelijk geworden België werd gebouwd aan een lijn van Antwerpen op Keulen. Door tanend inzicht bij bedrijfsleven en overheid werd het eerste plan niet de eerst geopende spoorlijn. Dat was de lijn Amsterdam-Haarlem, een project van vier Amsterdamse kooplieden, die in 1839 een 'daagelijks loopenden pleysiertrein' instelden, waarmee de koning geen bemoeienis heeft gehad.

    • P. den Broeder