KLM zoekt naar partners voor technische dienst

AMSTERDAM, 7 NOV. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM wil met haar technische dienst (een kleine 4500 man personeel) samenwerkingsverbanden aangaan met buitenlandse bedrijven. KLM voert daarvoor verkennende besprekingen, onder meer met de grootste fabrikant van vliegtuigmotoren, General Electric.

Dit heeft een woordvoerder van de KLM vanochtend desgevraagd bevestigd.

De gesprekken over internationale samenwerking van de Technische Dienst staan los van de internationale allianties die de KLM in de luchtvaart hoopt aan te gaan met buitenlandse partners. De gesprekken staan ook los van de bezuinigingsoperatie die de KLM deze week aankondigde.

De gesprekken die de Technische Dienst met buitenlandse partners voert maken onderdeel uit van een marktverkenning die deze dienst van de KLM op het ogenblik uitvoert om te komen tot schaalvergroting en een betere kosten/kwaliteits-verhouding.

Met welke partijen wordt gesproken wil de woordvoerder niet zeggen. “We praten met alle partijen die een belangrijke rol spelen in deze markt. Het is nog te vroeg om te zeggen wat voor soort samenwerkingsvorm we zullen aangaan. Er is geen enkele vorm uitgesloten, ook de joint venture niet.”

De vakbonden zijn volgens eigen zeggen al eerder geïnformeerd over een samenwerkingsverband dat een belangrijk onderdeel van de Technische Dienst, de afdeling motorenonderhoud, mogelijk aangaat met een buitenlandse partner.

José Smeets van de Vervoersbond FNV zegt al twee maanden geleden door de KLM op de hoogte te zijn gebracht dat de luchtvaartmaatschappij werkt aan “positieversterking van het motorenonderhoud” en dat in dit kader gedacht wordt aan “samengaan of samenwerking met een grote buitenlandse partner, een joint venture”. Volgens Smeets is in dit verband toen de naam van General Electric gevallen.

De KLM heeft dat deze week nog eens herhaald tijdens het onderhoud met de vakbonden over aangekondigde bezuinigingen, zo blijkt uit de woorden van Eric Aarts van de Vervoersbond CNV.

Pagina 22: Overleg met General Electric over motoren

“KLM heeft ons toevertrouwd dat er gesprekken gaande zijn met General Electric over vormen van samenwerking, bijvoorbeeld in de vorm van een joint venture”, aldus Aarts.

De redenering van KLM om de afdeling motoren onderhoud samen te laten gaan met een grote buitenlandse partner ligt volgens FNV-bestuurder Smeets in het gegeven dat deze afdeling van KLM te klein is om op termijn zelfstandig te kunnen overleven.

“Er vinden op het moment veel fusies en overnames in deze sector plaats. KLM meent hierbij niet achter te kunnen blijven”, aldus Smeets.

Volgens Aarts van het CNV heeft KLM deze week tijdens het onderhoud met de vakbonden het woord verzelfstandiging van het motorenonderhoud niet in de mond genomen.

Maar Aarts vermoedt dat KLM tegenover de bonden een voorzichtiger standpunt proclameert dan het bedrijf eigenlijk voor ogen heeft. Voor de Vervoersbond CNV is verzelfstandiging van het motoronderhoud en andere afdelingen van de Technische Dienst absoluut onbespreekbaar. Of de samenwerking die KLM nu zoekt voor haar Technische Dienst tot verzelfstandiging leidt van dit bedrijfsonderdeel, weet Aarts niet. Mocht verzelfstandiging toch ter sprake komen dan volgt er volgens Aarts onrust.

“De mensen willen bij de KLM-familie blijven behoren. Als KLM de motoren gaat verzelfstandigen komt de schrik er goed in. Ze zijn panisch. Dan krijgen de mensen al snel de indruk dat dit de eerste verzelfstandiging in een reeks van verzelfstandigingen zal zijn binnen de Technische Dienst.” Volgens Aarts heeft de KLM sinds haar eerste reorganisatie, in 1991, al een aantal diensten verzelfstandigd (KLM Catering en KLM Equipment Services), uitbesteed (KLM busbedrijf, Data Entry, personeelsrestaurant), of “de nek om gedraaid” (KLM brandweer op Schiphol). Aarts berekent dat KLM op deze manier zo'n 1.500 organieke functies heeft afgestoten.

    • Geert van Asbeck
    • Marc Serné