Kamer: kleine bedrijven in WAO ontzien

DEN HAAG, 7 NOV. Alle Tweede-Kamerfracties willen kleine bedrijven ontzien bij de nieuwe opzet van de WAO. Over de wijze waarop verschillen oppositie en regeringsfracties evenwel van mening. Dat bleek gisteren in het debat over het wetsvoorstel dat marktwerking in de WAO introduceert.

Volgens het wetsvoorstel premiedifferentiatie en marktwerking bij regelingen arbeidsongeschiktheid (Pemba), moeten werkgevers de WAO-premie betalen, die hoger wordt naarmate er meer mensen vanuit een onderneming in de WAO stromen. Deze premies zijn aan een maximum gebonden in het Pemba-voorstel. Bedrijven groter dan vijftien werknemers betalen zo'n 6,67 procent over de loonsom, voor kleinere bedrijven komt de premie op vijf procent.

De Kamer vindt dat deze maatregel te hard uitwerkt voor de bedrijven met minder dan vijftien werknemers. De organisatie voor het midden- en kleinbedrijf MKB waarschuwde de Kamerleden voorafgaand aan het debat dat een klein bedrijf al de maximumpremie moet betalen als er één werknemer arbeidsongeschikt wordt. Het MKB meent dat ondernemingen hierdoor niet gestimuleerd worden te voorkomen dat werknemers arbeidsongeschikt worden. Het doel van het wetsvoorstel was juist om ondernemers via de variabele premie te prikkelen zo veel mogelijk te doen om arbeidsongeschiktheid van werknemers te voorkomen.

De fracties van PvdA, VVD en D66 dienden daarom gisteren een amendement in om kleine bedrijven te stimuleren arbeidsongeschikten in dienst te nemen of een arbeidsongeschikt geworden werknemer in dienst te houden. Ze stellen voor om de werkgever een korting op de WAO-premie te gunnen van ongeveer 500 gulden per werknemer die hij in dienst heeft. Kamerlid Schimmel (D66) stelde voor om de maximale premie voor kleine bedrijven te verlagen en om bedrijven met drie of minder werknemers vrij te waren van premiedifferentiatie.

Het CDA kwam met het voorstel om de periode waarover een onderneming premie moet betalen op grond van het aantal in- of uitgestroomde werknemers te bekorten. In het wetsvoorstel is dat vijf jaar, het CDA wil twee jaar. CDA-woordvoerder Biesheuvel wees erop dat staatssecretaris De Grave de premies die grote en kleine bedrijven moeten betalen te optimistisch inschat in zijn Pemba-voorstel. Het Verbond van Verzekeraars verwacht dat de maximale premies voor kleine bedrijven uitkomen op 7,5 procent en voor grote bedrijven op tien procent. “Dat is geen prikkel meer, dat is een mokerslag”, aldus Biesheuvel.

De regeringsfracties steunen het wetsvoorstel. Oppositiepartijen CDA en GroenLinks dienden amendementen in. Ze vinden dat de marktwerking stimuleert dat werkgevers alleen kerngezonde werknemers aannemen.