Japan voorbeeld voor tunnelbouw in Nederland

TOKIO/DEN HAAG, 7 NOV. Premier Kok en minister Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) bezochten op de laatste dag van een driedaags werkbezoek de bijna tien kilometer lange tunnel die de Japanners momenteel onder de baai van Tokio aanleggen in een zachte bodem die vergelijkbaar is met de Nederlandse. De boorkoppen, waarmee over kilometers afstand door de zachte bodem is geboord, kwamen elkaar op vijftig meter diepte tegen met een afwijking van één centimeter.

Kok wilde aan de bezichtiging geen consequenties verbinden voor de plannen om de hogesnelheidslijn met een tunnel onder het Groene Hart door te leiden. “Er is deze week flink gediscussieerd in Nederland”, aldus Kok. “Na terugkomst moeten we eerst maar eens kijken hoe de kaarten liggen.”

Volgens president Van Dooremalen van het baggerconcern IHC kan zijn bedrijf net zo nauwkeurig werken als de Japanners. Van Dooremalen meent met een geavanceerdere methode bovendien goedkoper te kunnen werken dan de Japanners. Zijn concurrent Ooms, president van Ooms Avenhorn, meent echter dat IHC het wiel opnieuw wil uitvinden. “Als je eenmaal begint met boren in een zachte bodem komen er veel praktische vragen en problemen naar boven die de Japanners allang hebben opgelost”, aldus Ooms. Ooms heeft derhalve een joint venture opgericht met een Japanse aannemer waarmee hij aan de slag wil. Slechts over één ding leken de aannemers het werkelijk eens te zijn: Wij Nederlanders moeten dit op deze grote schaal ook kunnen, dus laten we er eens werkelijk mee beginnen. Tot zover onze correspondent. VVD-leider Bolkestein vindt dat het kabinet onverkort moet vasthouden aan zijn keuze voor een hogesnelheidslijn (HSL) via een tunnel onder het Groene Hart.

Volgens hem gaat het om een duur en omvangrijk project waaraan een meerderheid van de Tweede Kamer niet zonder meer kan tornen.

De coalitiepartners D66 en PvdA zijn echter met steun van onder meer het CDA juist voor een HSL, gebundeld met de snelweg Amsterdam-Rotterdam. De VVD-fractie steunt het kabinet.

Bolkestein verwacht overigens niet dat de kwestie rond de HSL tot een kabinetscrisis leidt, zo zei hij gisteravond in Den Haag Vandaag. De VVD zal de zaak in elk geval niet op de spits drijven, meldde zijn fractie eerder al.

PvdA-fractievoorzitter Wallage en zijn D66-collega Wolffensperger menen dat het eventueel afwijken van het regeerakkoord in deze kwestie moet kunnen. Hoewel het akkoord spreekt van een HSL via het Groene Hart kan volgens Wallage “het denken intussen niet stilstaan”. Als het kabinet serieus over alternatieven nadenkt, dan moet de Kamer dat ook kunnen doen, meent hij. Het kabinet spreekt waarschijnlijk vrijdag al over de HSL.