INLICHTINGEN

Bond van Wetsovertreders Belangenbehartiging van (ex-)gedetineerden en voorlichting aan het publiek. Postbus 815, 3500 AV Utrecht, (035) 5 41 79 02.

Stichting Themis Dienstverlening aan verdachten en gedetineerden en TBS-patiënten. Tijdschrift: The-mis Take, verschijnt maandelijks. (036) 5 38 60 60. Postbus 50247, 1305 AE Almere.

Reclassering Nederland Spant zich in voor de maatschappelijke (her)inpassing van mensen die met het strafrecht in aanraking komen. Tot de kerntaken behoren onderzoek en voorlichting aan Justitie m.b.t. de resocialisatiekansen en het ontwikkelen en organiseren van taakstraffen. Reclassering Nederland bestaat uit drie landelijke instellingen: Stichting Reclassering Nederland, Afdeling reclassering Leger des Heils en Nederlandse Verenigingen van Instellingen voor Verslavingszorg (NeVIV). De reclassering geeft acht maal per jaar het blad Vrij Spraak uit. Postbus 5017, 5201 GA 's-Hertogenbosch, (073) 6 12 32 21.

NeVIV Verslavingszorg en reclassering. Christiaan Krammlaan 8, 3571 AX Utrecht, (030) 2 76 99 05.

Leger des Heils Reclassering. Rayonbureau Noord: Weesperzijde 70, 1091 AH Amsterdam, (020) 5 62 37 71. Rayonbureau Zuid: Dr. Cuyperslaan 80, 5623 BB Eindhoven, (040) 2 43 14 45/2 43 24 69.

Stichting Vrijwillige Hulpverlening aan (ex)gedetineerden Behartigt belangen van (ex-)gedetineerden en mensen in vreemdelingenbewaring. Hemonystraat 9A sous, 1074 BG Amsterdam, (020) 6 70 32 24.

Vereniging Relaties van Gedetineerden en Ex-Gedetineerden Hulpverlening aan partners van (ex-)gedetineerden. Bernard Loderstraat 39, 5042 NB Tilburg, (013) 4 67 69 78.

Coornhert-Liga Vereniging voor strafrechthervorming, zet zich in voor rationele strafrechtspleging in Nederland en hulpverlening aan delinquenten en slachtoffers. 2e Oosterparkstraat 274, 1092 BV Amsterdam, (020) 6 92 24 22. Tijdschrift: Plakkaat.