Idolen

Kunstruimte Kampen, Engelenbergplantsoen 5a, Kampen, do t/m zo 13u30-17u30. Inl 038-3318670.

Madonna en Maradonna, Zorro en Cowboy Henk, James Dean en Lassie: Vanaf 10 november t/m 1 december bestaat de mogelijkheid deze beroemdheden verenigd te zien in monumentale stellages of bescheiden eerbewijzen. In de Kunstruimte in Kampen is dan de tentoonstelling 'Idolen' ingericht, waarop een twintigtal studenten en ex-studenten van de Amsterdamse Gerrit Rietveld Academie en het Sandberg Instituut Amsterdam vorm geven aan hun persoonlijke idool. De studenten kregen de volledige vrijheid wat betreft materialen en formaten. Dit resulteerde in het gebruik van zeer afwisselende expressie-middelen: installaties, audio-video, films, sculpturen en schilderijen. Organisator Harry Heyink wil zo onder meer aantonen dat een thema van ondergeschikt belang is voor het creëren van kwalitatief interessante autonome kunst.