'Geloofwaardigheid euro helpt groei EU'

BRUSSEL, 7 NOV. De Europese Commissie verwacht vanaf volgend jaar een sterkere groei van de economie. Nederland zal met een groei van 2,8 procent volgend jaar ruim boven het gemiddelde van 2,3 procent in de Europese Unie liggen. Voor 1998 wordt een groei van de hele Europese economische economie verwacht van 2,8 procent.

Ten opzichte van de verwachtingen van afgelopen voorjaar heeft de Commissie de groeicijfers voor Nederland, Duitsland, Ierland, Denemarken en Zweden naar boven bijgesteld. Het groeicijfer van Italië is echter een procent verlaagd. De sombere verwachtingen over Italië zijn het gevolg van het gebrek aan stabiliteit, teruggelopen investeringen en de recente stijging van de koers van de lire. Verwacht wordt dat de Italiaanse economie zich echter spoedig zal herstellen.

Volgens de Europese Commissaris van Economische Zaken, Yves-Thibault de Silguy, wordt de groei van de economie en de werkgelegenheid in de Europese Unie gestimuleerd door de toenemende geloofwaardigheid van de euro. Hij zei gisteren bij de presentatie van de vooruitzichten tevens dat het ernaar uitziet dat een belangrijk deel van de lidstaten van de EU op weg is naar deelname aan de Economische en Monetaire Unie (EMU).

Volgens de vooruitzichten van de Commissie zal de werkloosheid in de EU in 1998 gedaald zijn van de huidige 10,9 procent tot 10,4 procent. Verwacht wordt dat in de periode van 1996 tot 1998 2,3 miljoen nieuwe banen in de EU ontstaan.Dat betekent een groei van de werkgelegenheid met 1,6 procent. De werkloosheid daalt in die drie jaar minder, omdat het aantal werkzoekenden in diezelfde tijd zal toenemen. In landen als Ierland, Finland en Groot-Brittannië zal het aantal arbeidsplaatsen toenemen als gevolg van een sterke economische groei. In Nederland, waar de werkloosheid volgens de Commisie daalt van 7,3 procent vorig jaar naar 6,3 procent in 1997, en in Spanje, heeft de groei van de werkgelegenheid veel te maken met veranderingen op de arbeidsmarkt, in het bijzonder de toename van parttime werk.

Silguy wilde gisteren uit de economische verwachtingen geen officiële conclusies trekken over de landen die aan de eisen voor de EMU voldoen. Hij zei slechts dat de Commissie voorjaar 1998 aan de staats- en regeringsleiders van de EU zal voorstellen welke landen wel en welke niet tot de EMU moeten worden toegelaten. Nederland behoort met Luxemburg, Ierland en Denemarken op het ogenblik tot de best gekwalificeerde landen.

Volgens de cijfers van de Commissie zal volgend jaar alleen Griekenland niet voldoen aan de EMU-voorwaarden ten aanzien van inflatie en lange termijn rente.De Commissie rekent ook tijdige deelname aan het wisselkoermechanisme van het Europese Monetaire Systeem (EMS) tot een EMU criterium en constateert daarom dat Groot-Brittannië, Italië, Griekenland en Zweden daaraan niet voldoen. Volgend jaar zullen naar verwachting Griekenland en Italië nog een financieringstekort hebben dat meer is dan het EMU-maximum van drie procent van het bruto binnenlands produkt. Gemiddeld zal het financieringstekort in de hele EU volgend jaar 3 procent zijn en in 1998 zakken tot 2,5 procent.

De overheidsschuld zal volgend jaar in veel landen boven het vereiste maximum van zestig procent van het bruto binnenlands produkt blijven, hoewel in veel landen van een belangrijke daling sprake is. Volgens de Commissie daalt de Nederlandse schuld van 79,7 procent vorig jaar naar 76,8 procent in 1997. Het slechtst staat wat dit betreft België ervoor. De overheidsschuld van dat land daalt volgens de Commissie van 133,7 procent in 1995 tot 127 procent volgend jaar.

Bij de berekeningen heeft de Europese Commissie, in navolging van het Europese bureau voor de statistiek Eurostat, de geplande eenmalige bijdrage aan de Franse schatkist in 1997 van 37,5 miljard Franse francs door France Telecom aanvaard als een bijdrage aan de verlaging van het Franse financieringstekort. Hiertegen is door onder andere Nederland en Duitsland tevergeefs bezwaar gemaakt. De Commissie heeft Italiaanse schatkistoperaties die het tekort van dat land in 1997 met 0,3 procent van het bruto binnenlands produkt verlaagden eveneens aanvaard. Maar er loopt nog in onderzoek of soortgelijke Italiaanse operaties met een omvang van nog eens 0,3 procent van het BBP ook voldoen voor de EMU-criteria.