Geen akkoord Reebok en Feyenoord

Reebok wordt niet de kledingsponsor van Feyenoord. Overeenstemming over een definitief contract ontbreekt. In december 1995 hadden beide partijen in hoofdlijnen een akkoord bereikt over een vijfjarige verbintenis die medio 1997 zou ingaan. Met de overeenkomst was voor de Rotterdamse club 25 miljoen gulden gemoeid.

De afgelopen maanden onderhandelden Reebok en Feyenoord over de verdere invulling van de overeenkomst. Voor Reebok waren twee argumenten doorslaggevend om af te zien van het contract met Feyenoord. Het eerste was de zeer ernstige misdragingen van de Feyenoord-supporters, het tweede het feit dat in augustus 1996 bekend werd dat de amateurclub SC Feijenoord de samenwerking met Adidas als kledingsponsor zou voortzetten. Feyenoord is zeer ontstemd over de handelwijze van Reebok, omdat het bedrijf pas in juni met ontbindende voorwaarden voor de overeenkomst op de proppen zou zijn gekomen.