Erasmusbrug (2)

Het principe van een normale hangbrug is zo dat het brugdeel via tuidraden omhoog wordt gehouden door de mast(en). Bij de Zwaan is het omgekeerd. De mast wordt via het brugdeel overeind gehouden door het fundament aan de overzijde. Dat het wegdek van een hangbrug bij hevige wind in beweging komt is een gegeven.

Normale bruggen kunnen ertegen, de Eramusbrug dus niet. Het geconstateerde trillen van de tuidraden is een symptoom van een ernstig gebrek in het principe van de mast (pyloon). Bij een normale hangbrug is de mast stevig verankerd in het fundament. Als zo een brug bij hevige wind schommelt, vangt de mast een flink buigend moment op. Rukken aan de tuidraden die ontstaan als gevolg van schommelingen van het wegdek worden dan door de mast gedempt.

Maar de pyloon van de Erasmusbrug is scharnierend bevestigd en kan daarom het rukken van de tuidraden alleen maar dempen met zijn enorme eigen massa. Helaas gaat de massa van de hangende pyloon, bij wisselende kracht van de tuidraden, kantelen om het scharnier. Het gevolg is dat de pyloon gaat zwabberen. Er ontstaan daardoor geweldige krachten in het brugdeel en in het fundament aan de overzijde van de brug. De vraag is nu waar de brug zal bezwijken. Ik verwacht dat het brugdeel van het fundament zal scheuren. Wat een evenement zal dat zijn voor Rotterdam!

    • H.B. Smink