Egotripperij

De winnaar van de strengste-rechterverkiezing is not amused. Al die kritische opmerkingen aan zijn adres worden volgens de Haagse raadsheer mr. A.B.M. Borgart ingegeven door “sensatiezoekerij”. Dat de advocaat-generaal bij de Hoge Raad, Van Dorst, zijn strafkamer vorig jaar terechtwees, komt volgens Borgart omdat de man “misschien niet zo'n goede nachtrust heeft gehad”.

De winnaar wijst erop dat hij “nooit alleen” recht spreekt. “Wij zijn altijd met zijn drieën. En als het enkel de verdachte is die in hoger beroep gaat, dan kunnen we alleen maar een zwaardere straf opleggen bij eenparigheid van stemmen.” De enquête noemt Borgart “een uitvloeisel van de egotripperij waaraan advocaten zich schuldig maken”. “Ik voel mij niet geroepen en, gezien mijn onafhankelijke functie, ook niet gerechtigd te gaan uitleggen waarom we bepaalde straffen opleggen. Dat moeten de arresten uitwijzen en de processen-verbaal van de terechtzitting. Dan kun je ook vaak zien dat advocaten door hun eigen onhandig optreden zaken voor hun cliënten nog wel eens wat minder goed kunnen presenteren.”

Borgart zit overigens al weer anderhalf jaar in de civiele kamer, maar een terugkeer naar de strafkamer is volgens hem zeer wel mogelijk. “Dus de advocaten mogen zich erop verheugen dat ik weer terugkom.”

Ook raadsheer Willems in Amsterdam wil niet ingaan op zijn uitverkiezing. Het geheim van de raadkamer staat dit ook niet toe. Willems zegt zich opmerkingen op zijn handelen ook niet echt aan te trekken. “Ik hou er niet wezenlijk rekening mee. De maatstaf voor mijn handelen mag nooit zijn: hoe kom ik over? Zoiets is belangrijk voor industriële produkten. Ik doe gewoon mijn werk.”

In Haarlem wijst de coördinator van de strafsector, rechter F.C. Bakker, erop dat zijn rechtbank nu eenmaal “een atypische” is doordat ze alle smokkelzaken van Schiphol behandelen. “Landelijk gezien behandelen wij vijf procent van het aantal strafzaken, maar van het aantal langdurige gevangenisstraffen (langer dan negen maanden) dat in Nederland wordt opgelegd, nemen wij tien procent voor onze rekening. We proberen zoveel mogelijk naar de mens achter de koerier te kijken”, zegt Bakker, maar het is nu eenmaal onvermijdelijk bij de berechting ook rekening te houden met de vaak forse hoeveelheden drugs die worden gesmokkeld. En daar staan wettelijk forse straffen voor. “We voelen ons soms ook wel eens een vonnismachine maar we proberen rechtvaardig te zijn”.