Conflict belasting onroerend goed

DEN HAAG, 7 NOV. De regeringsfracties zijn het oneens over de aanwending van meevallers in de vermogensbelasting door de hogere taxatie van onroerend goed. De VVD wil de opbrengst inzetten voor verlaging van de vermogensbelasting. De PvdA en D66 willen met het geld een zogeheten zorgkostenaftrek invoeren.

Dat bleek gisteren tijdens het afrondende debat over de Waardering onroerende zaken (WOZ).

Bij een debat over een nieuw belastingregime voor grootaandeelhouders twee weken geleden bleek dat een Kamermeerderheid van CDA, VVD en D66 de eventuele meeropbrengsten willen gebruiken om de vermogensbelasting te verlagen. De PvdA is hier tegen en wil eventuele meevallers gebruiken voor lagere belastingen op arbeid.

Het tarief van de vermogensbelasting is op dit moment acht promille; over 1000 gulden vermogen wordt 8 gulden belasting geheven.

Het Tweede-Kamerlid Kamp (VVD) verwacht met zijn motie over verlaging van het tarief in de vermogensbelasting een Kamermeerderheid achter zich te krijgen. Met de steun van het CDA, het AOV en de Groep-Nijpels heeft hij al 70 van de 150 stemmen in de Tweede Kamer. PvdA en D66 komen samen tot 61 stemmen.

VVD-woordvoerder Kamp wil woningbezitters een extra mogelijkheid geven om bij sterke waardedalingen de WOZ-taxatie aan te vechten. Hij gaf als voorbeeld een woning langs een rustige weg, die volgens de Wet-WOZ getaxeerd is op vijf ton. Als na de taxatie een snelweg wordt aangelegd en de waarde keldert tot bij voorbeeld drie ton, dan is het niet redelijk dat het huurwaardeforfait (de inkomensbijtelling voor het gebruik van de eigen woning) nog jarenlang uitgaat van de oude waarde. Zeker niet als de huurwaarde van aangrenzende huurwoningen ook fors omlaag is gegaan. Vermeend noemde het VVD-amendement consequent.

De Kamer is het erover eens dat de meevallers in de inkomstenbelasting als gevolg van de hogere WOZ-taxaties teruggegeven worden in de vorm van een lager huurwaardeforfait. De coalitie is het oneens over de vraag hoe. De VVD steunt het kabinetsvoorstel om het forfait te verlagen tot 1,25 procent. Voor woningen tot 150.000 gulden geldt een tarieftrapje met nog lagere percentages (0 tot 1,0 procent). De PvdA en D66 vinden dat vooral de duurdere woningen van deze benadering profiteren. Daarom pleiten zij voor een vrijstelling voor de eerste 43.000 gulden met daarboven een tarief van 1,5 procent. Dit werkt in het voordeel van woningen onder de 250.000 gulden. Vermeend zegt bij het kabinetsvoorstel te blijven, maar hij heeft amendement van PvdA en D66 niet ontraden.