Zuid-Korea

Bondgenoot Zuid-Korea zond een telegram aan Clinton waarin de hoop werd uitgedrukt op nog betere bilaterale betrekkingen. “Ik hoop dat onze gemeenschappelijke inspanningen om stabiliteit en vrede op het Koreaanse schiereiland te bereiken, in de nabije toekomst vruchten zal afwerpen”, aldus president Kim Young Sam.