Ziektewet

In de meeste Europese landen krijgen werknemers hun volledige loon uitbetaald wanneer ze ziek worden. Alleen in Zweden en Frankrijk is de ziektewetuitkering lager: respectievelijk 75 en 90 procent van het laatstverdiende loon.

De verschillen in regelingen betreffen vooral de uitkeringsduur. Zo krijgen Denen slechts twee weken een volledige uitkering bij ziekte, en Nederlanders een jaar.

In veel landen is er ook een onderscheid tussen kantoorbedienden en fabrieksarbeiders.

De eersten zijn vaak wettelijk beschermd tijdens ziekte, terwijl de arbeiders over hun rechten met de werkgevers hebben onderhandeld.

Vaak zijn deze CAO-afspraken minder voordelig dan de wettelijke regelingen. Zo hebben Belgische arbeiders slechts twee weken recht op ziektegeld, terwijl de kantoorwerkers dertig dagen ziek kunnen zijn.

In Duitsland krijgen zieke werknemers in principe een uitkering van 80 procent van hun loon. Maar als zij per vijf ziektedagen één snipperdag inleveren, krijgen ze de resterende 20 procent ook vergoed.

    • Arlen Poort