Nederland voldoet in 1996 aan EMU-norm

BRUSSEL, 6 NOV. Nederland behoort tot de vier landen die volgens de Europese Commissie dit jaar al voldoen aan de criteria voor toetreding tot de Europese Monetaire Unie (EMU). Dit staat in een rapport dat de Commissie vandaag publiceert.

De andere landen die aan de eisen voor de EMU voldoen zijn Ierland, Denemarken en Luxemburg.

De Commissie verwacht dat volgend jaar een meerderheid van de vijftien lidstaten van de Europese Unie gereed zal zijn voor de EMU, als aangekondigde bezuinigingsmaatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Eind volgend jaar zal de Commissie aan de staats- en regeringsleiders van de EU melden welke landen dat zijn.

De Commissie verwacht dat het Nederlandse financieringstekort dit jaar beneden de bovengrens van drie procent van het bruto binnenlands produkt blijft. Andere landen waar naar verwachting dit jaar het financieringstekort belangrijk zal dalen zijn Griekenland, Spanje, Oostenrijk, Finland, Zweden en Groot-Brittannië. Van de elf landen die nog niet gereed zijn voor de EMU hebben de meeste een te hoog financieringstekort en te grote overheidsschuld. Aan het inflatiecriterium voor de EMU - niet meer dan 1,5 procent boven het gemiddelde van de drie landen met de laagste inflatie - voldoen tien lidstaten. Alleen Italië, Spanje, Portugal en Griekenland hebben een rente die hoger is dan het referentiegetal van 8,66 procent.

Alleen Frankrijk, Groot-Brittannië en Luxemburg zullen aan het einde van dit jaar een overheidsschuld hebben die lager is dan de EMU eis van maximaal zestig procent van het bruto binnenlands produkt. Duitsland en Finland zullen tussen de zestig en zeventig procent komen en zes andere landen blijven onder de tachtig procent. Van Nederland, België, Denemarken, Ierland, Griekenland, Italië, Portugal en Zweden wordt dit jaar een substantiële daling van de overheidsschuld verwacht. Volgens het verdrag van Maastricht is een schuldquote van boven de 60 procent acceptabel als deze “in bevredigend tempo” de 60-procentsnorm nadert. Voor Nederland is dat volgens Brussel het geval.

    • Ben van der Velden