Mogelijk bijdrage vredesmacht Zaïre

DEN HAAG, 6 NOV. Minister Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) laat vanuit Tokio weten dat Nederland een bijdrage aan een vredesmacht in Zaïre niet uitsluit. Op het ministerie van Defensie aan het Plein in Den Haag zijn woordvoerders terughoudender “maar wel met een positieve instelling”.

“De defensiestaf maakt een inventarisatie van wat wij zouden kunnen leveren”, zegt een van de medewerkers van generaal Van den Breemen, chef Defensiestaf.

Secretaris-generaal Boutros Ghali van de Verenigde Naties heeft vijfendertig landen, waaronder Nederland, benaderd om na te gaan wat zij kunnen leveren. Nederland denkt daarbij allereerst aan transportmiddelen. Over het sturen van militairen wordt niet openlijk geproken.

Het hangt, volgens dezelfde medewerker, volstrekt af van het mandaat voor troepen die eventueel een corridor zouden moeten beveiligen om vluchtelingen te kunnen laten terugkeren en hulpmiddelen door te laten. Er moet een duidelijke opdracht zijn, alsmede heldere bevelslijnen en een wapenstilstand. “Srebrenica heeft ons lessen geleerd. Eerst moet er duidelijkheid komen over de opdracht en het soort troepenmacht dat wordt geformeerd.”

Minister Pronk (Ontwikkelingssamenwerking) is geen voorstander van het sturen van een Westerse troepenmacht. Bij aankomst op Schiphol uit West-Afrika zei de minister: “Ik heb twee jaar lang gepleit voor een internationale politiemacht, maar nu is het te laat. Op dit moment werkt gewapend ingrijpen contraproduktief. Men zal dat uitleggen als partij kiezen”, aldus Pronk. Hij vreest dat de betrekkelijke veiligheid van dit moment verstoord kan worden door gewapend ingrijpen. Hij is van mening dat in de eerste plaats Afrikaanse waarnemers toezicht moeten houden op de corridors. Donderdag is er overleg tussen de ministers en staatssecretarissen van Ontwikkelingssamenwerking van de landen van de Europese Unie.

Overigens is EU-commissaris Bonino van mening dat niet de Europese Unie maar de Verenigde Naties het meest geschikte orgaan zijn om de crisis in Oost-Zaïre aan te pakken. Rwanda wijst iedere vorm van militaire actie in Oost-Zaïre af.