Lagere omzet pil Organon; Winst Akzo in derde kwartaal licht gestegen

AMSTERDAM, 6 NOV. Het Nederlands-Zweedse chemieconcern Akzo Nobel heeft in het derde kwartaal van dit jaar een netto winst geboekt van 328 miljoen gulden. Dit is 4 miljoen gulden meer dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar, zo heeft het bedrijf vanochtend bekendgemaakt.

De periode juli-september was voor Akzo Nobel dit jaar het eerste kwartaal waarin niet alleen de omzet, maar ook het bedrijfsresultaat en de netto winst verbeterden ten opzichte van dezelfde periode van het vorige jaar. Het concern handhaaft daarom de verwachting dat de netto winst voor buitengewoon resultaat in dezelfde orde van grootte zal zijn als het vorig jaar.

De omzet van 5,5 miljard gulden was 5 procent hoger dan die in het derde kwartaal vorig jaar. Dat was het gevolg van positieve valuta-effecten (3 procent) en hogere volumes (2 procent). De verkoopprijzen lagen gemiddeld op hetzelfde niveau als vorig jaar. De invloed van de aankoop en verkoop van bedrijven was per saldo vrijwel nihil.

Het bedrijfsresultaat in het derde kwartaal bedroeg 510 miljoen gulden, een stijging van 3 procent ten opzichte van vorig jaar. Hogere resultaten van coatings (verven, lakken) werden voor een deel tenietgedaan door lagere bijdragen van vezels en chemische produkten. Het bedrijfsresultaat in procenten van de omzet daalde in het derde kwartaal van 9,5 in 1995 naar 9,3 nu.

De netto winst over de periode van januari tot september bedroeg 1.027 miljoen gulden, tegenover 1.113 miljoen over dezelfde periode vorig jaar. Toen was daarin een buitengewone bate van 40 miljoen inbegrepen. De winst per aandeel komt over de eerste negen maanden van dit jaar uit op 14,45 gulden, tegenover 15,66 gulden vorig jaar.

Het bedrijfsresultaat van de divisie chemische produkten daalde ten opzichte van het derde kwartaal vorig jaar met 21 miljoen gulden naar 124 miljoen. Dat werd vooral veroorzaakt door lagere resultaten in pulp- en papierchemicaliën en “teleurstellende” resultaten in de produktie van chemicaliën 'op bestelling', waarvoor in Europa overcapaciteit bestaat. Ook daalde het resultaat op basiskunststoffen als vinylchloride en polyvinylchloride, waarvan de prijzen onder druk staan. Daartegenover stonden, aldus dr. S. Bergsma, financieel bestuurder van Akzo Nobel, betere resultaten bij 'functional chemicals' (een speciale afdeling binnen de chemische divisie).

Het bedrijfsresultaat bij coatings liet een forse verbetering zien, van 146 miljoen naar 201 miljoen gulden. Dat komt overeen met een stijging van bijna 40 procent. Alle onderdelen van deze divisie hebben bijgedragen aan deze stijging, aldus Bergsma, die vooral gevolg was van efficiency-verbeteringen. “We zien nu duidelijk de resultaten van de voltooide integratie van de coatings-activiteiten van Akzo en Nobel. De marges herstelden zich tot een acceptabeler niveau.”

De resultaten bij de farmaceutische divisie van Akzo Nobel waren met 190 miljoen gulden licht hoger dan een jaar eerder. Dochter Organon behaalde een lagere omzet door de geringere verkoop van de anti-conceptiepil, gevolg van de wetenschappelijke discussie die eind vorig jaar in Groot-Brittannië ontstond over de orale anticonceptiemiddelen en mogelijke bijwerkingen op langere termijn. “We rekenen erop dat spoedig een opgaande lijn voor deze produktgroep kan worden hervat”, aldus Bergsma. Het resultaat van dochter Organon werd volgens hem verder beïnvloed door kosten wegens de introductie van een nieuw hormoon voor de vruchtbaarheid (Puregon) en een middel tegen depressies, Remeron.

De lagere resultaten van Organon konden worden gecompenseerd door de hogere bijdrage van Intervet, dat zich toelegt op diergeneeskundige preparaten en Diosynth, dat grondstoffen maakt voor de farmaceutische industrie. De betere gang van zaken bij deze twee divisies was vooral het gevolg van hogere afzetvolumes. Het aantal medewerkers is in de eerste negen maanden met 400 gestegen tot 70.200.

Akzo Nobel stond op de beurs onder druk. Het fonds sloot gisteren op 217,60, rond het middaguur noteerde het aandeel 214,80 gulden.