Kwartaalwinst BP stijgt 22 procent

LONDEN, 6 NOV. British Petroleum heeft in het derde kwartaal van dit jaar een nettowinst behaald van 650 miljoen pond sterling (1,8 miljard gulden). Dat is 22,2 procent meer dan in het derde kwartaal van het afgelopen jaar. Shell meldde eind vorige maand een winststijging van 31 procent, maar die stijging werd wel bereikt dankzij eenmalige inkomsten.

Het kwartaalresultaat van het Britse olieconcern, berekend aan de hand van vervangingswaarde, zit aan de bovenkant van wat analisten hadden verwacht. Bij deze wijze van berekenen zijn winst of verlies op de voorraden als gevolg van de schommelingen van de olieprijs niet meegerekend. Worden de prijsveranderingen bij olie wel meegerekend, dan steeg het resultaat met meer dan 300 procent tot 741 miljoen pond. De opsporing en winning van olie was de grote winstmaker met 33 procent meer resultaat. Daarentegen deed de vermindering van de marge bij de raffinage en marketing en in de chemie de voordelen van de hogere olieprijs vrijwel teniet. (KRF).