In de zaak-Lancee; Leraar berispt na verwijtbaar plichtsverzuim

GRONINGEN, 6 NOV. De gemeente Groningen heeft een 29-jarige wiskundeleraar en mentor van het Zernike College schriftelijk berispt voor de verkeerde begeleiding van de dochter van voormalig politiechef R. Lancee op Schiermonnikoog. Hij mag de komende drie jaar geen mentor meer zijn.

Dat is het resultaat van een onderzoek van de gemeente Groningen in samenwerking met politie en justitie. Bianca Lancee beschuldigde haar vader dit voorjaar van incest. De politiechef werd daarop met veel machtsvertoon op Schiermonnikoog gearresteerd. Eind augustus trok justitie in Groningen de strafzaak tegen Lancee in, omdat de dochter alle beschuldigingen had teruggenomen. Zij beschuldigde de mentor daarop van ongewenste intimiteiten.

Volgens wethouder H. Pijlman (onderwijs) is daarvan uit het onderzoek niets gebleken. Hoewel de mentor te goeder trouw heeft gehandeld, is volgens hem wel sprake van verwijtbaar plichtsverzuim. De mentor raakte te dicht bij de dochter betrokken en schakelde te laat professionele hulpverlening in. “Het is een jonge, buitengewoon idealistische leraar die een kind in nood heeft willen helpen. Hij ging echter verder dan zijn taak als mentor toestond.”

Voormalig politiechef Lancee is niet tevreden met het onderzoek van de gemeente Groningen. Er is volgens hem zeker sprake geweest van ongewenste intimiteiten. “Dat heeft mijn dochter verklaard en een verklaring van de mentor kwam daar voor 95 procent mee overeen.” Lancee zegt informatie te hebben dat de verklaring van de mentor door justitie uit het dossier is verwijderd. Hij overweegt de verbalisanten hierom te dagvaarden.

In de zaak-Lancee laat minister Sorgdrager (Justitie) nog door Docters van Leeuwen, voorzitter van het college van procureurs-generaal, onderzoeken of justitie in Groningen verkeerd heeft gehandeld. Lancee zegt nog niets van Docters van Leeuwen te hebben gehoord. “Om te voorkomen dat het weer 'over ons zonder ons' gaat, zal mijn advocaat hem benaderen.”